Cusub! Caawimaad kirada ah ayey heli karaan kiraystayaasha uu saameeyeen COVID 19. Macluumaadka waxaa laga heli karaa halkan.